Wszystko dla ptaków

      Możliwość komentowania Wszystko dla ptaków została wyłączona

„Działania z zakresu identyfikacji i kształtowania potencjału zasobów przyrodniczych Bolkowa dla potrzeb ochrony awifauny”- taki, nieco naukowy tytuł nosił projekt realizowany przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa. Nasze miasto posiada wiele cennych przyrodniczo terenów, na których spotkać można różne ciekawe gatunki ptaków czy nietoperzy. Celem naszego projektu było wzbogacenie potencjalnych siedlisk dla tych grup zwierząt, które w wyniku cięć drzewostanu i podszytu doprowadziły do ich zubożenia. Wśród planowanych działań są m.in.: podniesienie świadomości mieszkańców na temat wartości przyrodniczych zieleni miejskiej (funkcje retencyjne nasadzeń w aspekcie łagodzenia zmian klimatycznych), identyfikacja zasobów przyrodniczych, wykonanie nasadzeń 10 drzew (brzozy) i 200 krzewów ( m.in.: kalina koralowa, kalina hordowina, jaśminowiec, dereń, bez czarny, tarnina i in.), zawieszenie 10 budek dla ptaków i 10 dla nietoperzy oraz rekonstrukcja misy poidła ptasiego w parku miejskim. Środki na ten cel zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, który zawierał m.in. naszą inicjatywę znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Nasz projekt wpisuje się w „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolków na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2020”. W celu realizacji projektu nasze stowarzyszenie nawiązało współpracę z Urzędem Miejskim w Bolkowie, Zespołem Szkół i Placówek im.W. Witosa w Bolkowie oraz innymi podmiotami Nadzoru merytorycznego nad projektem podjął się doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pan Robert Sobolewski. W sprawie doboru budek lęgowych dla nietoperzy i ptaków korzystaliśmy ze wskazówek chiropterologa i ornitologa. Projekt trwa do końca grudnia b.r. Część zadań zostało już wykonanych, np. nasadzenia czy dokumentacja dendrologiczna. Zamontowane zostały też budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. Na swoją kolejność czekają jeszcze poidło ptasie i tablica informacyjna. Do nasadzeń zostały wybrane tereny nadrzeczne nad Nysą Szaloną oraz park przy ul. Szpitalnej. Pragniemy podziękować za dotychczasową współpracę Pani Dyrektor Beacie Zalewskiej, Panu Marcinowi Jankowskiemu i młodzieży Zespołu Szkół i Placówek i. W. Witosa w Bolkowie, Pani Dorocie Bucior i pracownikom Urzędu Miejskiego w Bolkowie, naszym merytorycznym doradcom Panom Robertowi Sobolewskiemu, Kamilowi Strusiowi (ornitolog) i Pawłowi Kmiecikowi (chiropterolog).

Bolkowska konferencja regionalistów

      Możliwość komentowania Bolkowska konferencja regionalistów została wyłączona

10-jubileusz zespołu „Bolkowianie”

      Możliwość komentowania 10-jubileusz zespołu „Bolkowianie” została wyłączona

Zespół folklorystyczny „Bolkowianie” już od 10 lat ubarwia swoimi piosenkami liczne imprezy miejskie i gminne oraz promuje gminę Bolków na różnorodnych przeglądach i festiwalach na terenie naszego powiatu i województwa. Z tej to okazji zespół postanowił wydać płytę ze swoimi najsłynniejszymi przebojami. Złożony do Fundacji KGHM Polska Miedź przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia oraz zakupu strojów dla zespołu został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy 4000 zł wsparcia. Dziękujemy serdecznie Zarządowi Fundacji KGHM Polska Miedź i innym sponsorom za uświetnienie tego jubileuszu.

Ścieżka edukacyjna dendrologiczna gotowa!

      Brak komentarzy do Ścieżka edukacyjna dendrologiczna gotowa!

Kościół Pokoju Bożego w Wierzchosławicach

      Brak komentarzy do Kościół Pokoju Bożego w Wierzchosławicach

Dawna szkoła ewangelicka

      Brak komentarzy do Dawna szkoła ewangelicka
1661583_585255021561652_1323522028_n (1)

1743602_585254984894989_1354405088_n (1)

EPSON scanner Image

EPSON scanner Image

Koncert muzyki dawnej

      Brak komentarzy do Koncert muzyki dawnej

Kolejny koncert, tym razem muzyki dawnej, w ramach Bolkowskiego Lata Muzycznego odbędzie się już w najbliższą niedzielę 30 lipca o godz.16.30. Wystąpi Marcin Armański z utworami kompozytorów włoskich XVII wieku. Towarzyszyć mu będą sopranistki Julieta Gonzales z Meksyku i Marzena Korchut- Łykowska solo i w duecie. Koncert będzie poświęcony włoskiemu kompozytorowi Claudio Monteverdiemu, którego 450 rocznica urodzin przypada w tym roku. Wydarzenie muzyczne jest organizowane i finansowane przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa. Wstęp wolny. Zapraszamy!

monteverdi 2017 bolków (16.30)

Ruszają koncerty Bolkowskiego Lata Muzycznego

Koncert „Per aspera ad astra” w Bolkowie

Ruszają koncerty Bolkowskiego Lata Muzycznego. Najbliższy z nich już w niedzielę 23 lipca o godz. 16.30 w kościele św. Jadwigi. Organizatorem koncertów jest Towarzystwo Miłośników Bolkowa, które również pokrywa związane z nimi koszty. Tym razem w koncercie muzyki organowej i kameralnej „Per aspera ad astra” usłyszymy znanego bolkowskiej publiczności organistę Marcina Armańskiego oraz jego uczniów, być może przyszłych wykonawców solowych w bolkowskiej świątyni. W programie niedzielnego koncertu m.in.: arie J.S.Bacha ze zbioru „Schemelli Gesangbuch”, „Ale Maria” F.Schuberta , „Werset a-moll” i „Pastorale C-Dur” L.J.A. Lefebure Welly`ego oraz „Preludium c-moll” na skrzypce i organy J.G. Rheinbergera. Serdecznie zapraszamy, na wszystkie koncerty wstęp wolny!

Marek Janas
Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Bolkowa
[/su_expand] bolków 23.07.16.30

Projekt ścieżki dendrologicznej po Bolkowie dofinansowany !!!

Nasz projekt polega na zaplanowaniu i wykonaniu edukacyjnej ścieżki dendrologicznej. W ramach
przygotowań zostaną zebrane materiały dotyczące osobliwości dendrologicznych Bolkowa. Od strony
fachowej skorzystamy z pomocy dendrologa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wykonamy
dokumentację fotograficzną, która posłuży nam do zaprojektowania tablic i folderów informacyjnych o
ścieżce. Zaprojektujemy przebieg ścieżki, uzgodnimy go z władzami miasta i właścicielami terenów.
Opracujemy przewodnik po ścieżce i umieścimy go do pobrania na naszej stronie internetowej. W fazie
wykonawczej zamówimy tablice poglądowe i tabliczki gatunkowe i umieścimy je na trwałe w
wyznaczonych punktach. Zlecimy również wydruk folderu informacyjnego o ścieżce, który będzie można
otrzymać na zamku a także w punkcie informacji turystycznej w Urzędzie Miejskim. Część nakładu trafi
do szkół, bibliotek, hoteli, pensjonatów i innych. TMB otrzymało na realizację tego projektu kwotę 3920 zł od Partnerstwa Kaczawskiego w ramach programu „Działaj lokalnie”.

Tablica drzewa unikatowe i pomnikowe