Historia TMB

Krótki rys historyczny

Towarzystwo Miłośników Bolkowa zostało powołane przez Komitet założycielski w składzie: Jan Grela, Tadeusz Duś, Mariusz Frąckowiak, Marek Janas, Małgorzata Tokarska i Jan Tomaszek w dniu 19 lutego 1992 r. w Domu Kultury w Bolkowie. Zarejestrowane zostało w dniu 21.04.tegoż roku w Sądzie Wojewódzkim w Jeleniej Górze. W dniu 6 września 1992 r. wprowadzono do Statutu towarzystwa w Sadzie Wojewódzkim dodatkowy zapis w § 5 statutu o „działalności charytatywnej”, co wiązało się wówczas z rozdziałem darów charytatywnych z Holandii. Głównym celem jaki przyświecał założycielom towarzystwa  była możliwość uzyskania dotacji dla miasta Bolkowa poprzez Fundację polsko-Niemieckiej Współpracy w warszawie, której ówczesnym współprzewodniczącym był b. minister w rządzie RFN a zarazem były mieszkaniec Bolkowa (Bolkenhain) P. Heinrich Windelen. Przy jego też pomocy i poparciu towarzystwo złożyło 2 wnioski na dotacje w fundacji- pierwszy na renowację zamku Bolków, sfinalizowany w sierpniu 1994 r. wpłata na zamek w wysokości 9 890 000 000 zł (9 miliardów 890 milionów ówczesnych , co daje po denominacji kwotę 989 000 zł) , przeznaczono je głównie na remont Domu Niewiast Zamku Bolków oraz infrastrukturę . Dotację na telefonizację Bolkowa towarzystwo uzyskało w wysokości 12 mld ówczesnych złotych, tj. 1,2 mln zł po denominacji. Kwotę tę towarzystwo przekazało w całości cesją na Urząd Miasta i Gminy a urząd następnie dla telekomunikacji Polskiej, która to z tych środków sfinansowała nową centralę telefoniczną dla Bolkowa -służącą do dziś -oraz wymianę sieci telefonicznej.

Po tych spektakularnych sukcesach finansowych towarzystwa złożono jeszcze  wniosek do Fundacji na reaktywizację wód glauberskich, do którego dołączono wykonany społecznie projekt architektoniczny rejonu ujęcia w Starych Prochowicach- wniosek ten jednak został przez fundację odrzucony z uwagi na wiele przyczyn, w tym również znikomych ekonomicznych perspektyw tegoż przedsięwzięcia.

Działalność towarzystwa w pozostałych latach, tj. do roku obecnego, nie była już tak aktywna i polegała na współuczestniczeniu w niektórych projektach, jak np. w założeniu Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków, czy na zbieraniu danych do monografii Bolkowa przez niektórych członków towarzystwa.

19.01.2010 r. Towarzystwo wznowiło działalność po wyborach, w których przewodniczącym został Marek Janas, wiceprzewodniczącym Tadeusz Duś, sekretarzem Roman Sadowski (zmieniony w 2011 r. przez Danutę Hrankowską), skarbnikiem Jan Kulbida (zmieniony w 2012 r. przez Irenę Grygiel). Pierwszymi działaniami nowego zarządu było ustalenia logo TMB, założenie konta bankowego i strony internetowej. Następnie TMB zawnioskowało do burmistrza Bolkowa o remont zabytkowej kapliczki przy zamku, włączyło się w organizację renowacji organów w kościele św. Mikołaja w Kaczorowie oraz w młodzieżowy projekt polsko-niemiecki związany z jubileuszem 700-lecia  Kaczorowa. W ramach obchodów tego święta zorganizowane zostały wystawy fotogramów i zdjęć historycznych i obecnych w Bolkowie, Kaczorowie i Łomnicy z eksponatów wypożyczonych przez muzeum w Ratingen (Niemcy) i powstałych w wyniku projektu we współpracy ZSA ze szkołą w Crailsheim. Nawiązano kontakt z panią Gerdą- Weissmann –Klein, byłą więźniarka filii obozu Gross -Rosen w Bolkowie i pozyskano od założonej przez nią fundacji materiały edukacyjne.Za pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miejskiego środki oraz zebrane od sponsorów fundusze TMB wyprodukowało w roku 2011 film „Bolków-od legendy do współczesności cz.1”. W roku 2012 Towarzystwo zorganizowało cykl letnich koncertów organowych w Kaczorowie z międzynarodową obsadą za dotację pozyskaną z Partnerstwa Kaczawskiego. Przy udziale członków TMB doszło do postawienia piaskowcowego obelisku na dawnym cmentarzu ewangelickim i pozyskania sponsorów na ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci byłych Bolkowian i tych, co stracili swą ojczyznę na Wschodzie. Idea koncertów organizowanych w lecie w kościele w Bolkowie czy też w Kaczorowie stała się tradycją naszego stowarzyszenia. W 2015 r. zrealizowaliśmy projekt odnowienia otoczenia kapliczki barokowej przy zamku pozyskując na ten cel środki z programu „Działaj lokalnie”. W kolejny m roku zajęliśmy się zaniedbanym miejscem pamięci narodowej na tzw. czerwonym wzgórzu koło Wolbromka. Ustawiliśmy tablice informacyjne i kierunkowskazy do filii byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen oraz uporządkowaliśmy teren koło pomnika.