Projekty

Realizacja projektu 'Odświeżyć pamięć 2016'
Realizacja projektu „Lifting otoczenia kapliczki przy zamku w Bolkowie- dla swoich i przyjezdnych”(2015)
Na ten projekt TMB pozyskało środki z Partnerstwa Kaczawskiego w wysokości 3260 zł. We współpracy z Urzędem Gminy w Bolkowie, Zespołem Szkół Agrobiznesu i przy udziale członków TMB udało się upiększyć otoczenie kapliczki poprzez wykonanie obrzeży wokół kapliczki i ścieżki, zakup i osadzenie ławek, nowe nasadzenia krzewów ozdobnych oraz prace porządkowe polegające na usunięciu znaków informacyjnych, uprzątnięcie gruzu i kamieni, wyrównanie terenu. Odbyła się też impreza integracyjna podsumowująca projekt.
Koncerty
Realizacja projektu letnich koncertów organowych w kościele w Bolkowie i Kaczorowie-2014. Pozyskano dotację z Urzędu Miejskiego w Bolkowie w wysokości 1000 zł na realizację koncertów organowych, którą przeznaczono na honorarium dla pana Michalko ze Słowacji. Wystąpili ponadto Adam Klarecki w Włocławka, Marcin Armański ze Świdnicy oraz Julieta Gonzales Springer sopranistka z Meksyku. Koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności.
700-lecie Kaczorowa 2011
Włączenie się w obchody 700-lecia Kaczorowa-(2011) organizacja wystaw okolicznościowych w Bolkowie, Kaczorowie i Łomnicy. Organizacja projektu Polska i niemiecka młodzież na tropach 700-letniej historii Kaczorowa; wspólnie z ZSA i szkołą w Crailsheim (Badenia-Wirtembergia). Całkowity remont organów w kościele św. Mikołaja w Kaczorowie kosztował ze strony niemieckiej 56 000 euro, ( z czego 29.000 euro poniosło VEESO, 12.000 euro byli mieszkańcy Kaczorowa, 15.000 euro dotacja z Ministerstwa Kultury Niemiec)
Realizacja projektu „Bolków-od legendy do współczesności” (2011)
Pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego (5000 zł), Urzędu Miejskiego (1500 zł) i sponsorów. Efektem projektu był 25-minutowy film Emisje filmu odbyły się w Domu Kultury, w kościele p.w. św. Jadwigi w Bolkowie oraz w szkołach. Całkowity koszt projektu wyniósł 17.894,32 zł, z czego dotacje i środki własne TMB w pieniądzu to 9.500 zł, 8394,32 zł- to koszty wolontariatu, czyli działalności członków TMB i osób z nim zaprzyjaźnionych, grup rekonstrukcyjnych, młodzieży z gimnazjum, scenarzystów, osób tłumaczących tekst na język angielski i niemiecki i konsultantów, pracowników Urzędu Miejskiego (Andrzeja Kmiecika, Natalii Mataczyńskiej) i po części samej firmy Crossfilm –producenta filmu. Łącznie w produkcję filmu zaangażowanych było ok.100 osób. Zorganizowano warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej pt. „Spotkanie z historią i filmem”. Zdjęcia z tych warsztatów udostępniono w prezentacji multimedialnej o Bolkowie.
TEST