Władze

Skład Zarządu Towarzystwa Miłośników Bolkowa Skarbnik: Małgorzata Ciołko

Przewodniczący:    Marek Janas

Wiceprzewodniczący:  Bogusława Kałużna

Sekretarz :   Danuta Hrankowska

Skarbnik:     Małgorzata Ciołko

Skład Komisji Rewizyjnej TMB

Przewodnicząca: Elżbieta Kramarczuk

Członek: Elżbieta Wieczorek

Członek: Maria Wigórska